| | | | | Библиотека | |
 
 Тематика:         
 Търсене:         

 
Подробно търсене
 Архив:              Подробен лист

 ТОП 10 на най- 
   Физика 12 клас


№1.ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ВЪЛНИ (ПРЕГОВОР).
Два основни извода от теорията на Максуел.Генериране и разпространение на Електромагнитни вълни.Приемане. Спектър...

№ 2. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА.
Същност на явлението. Примери. Опит на Юнг. Математическо описание на интерференцията от два процепа. Задачи...

№ 3. КОХЕРЕНТНИ ВЪЛНИ. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ОТ ТЪНКИ СЛОЕВЕ.
Примери от практиката. Кохерентност. Реални източници. Интерференция от тънки слоеве. Математическо описание...

№ 4. ДИФРАКЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА.
Дифракцията като явление от гледна точка на физиката. Може ли светлината да дифрактира. Дифракция от процеп. Дифракционна решетка. Как записва CD-то?

№ 5. ДИФРАКЦИОННИ РЕШЕТКИ И СПЕКТРИ.
Фраунхоферова дифракция. Френелова дифракция.Извод на основните формули.Задачи...

№ 6. ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА.
Топлинни източници на светлина. Луминесцентни източници на светлина. Лазери. Свойства на лазерното лъчение...

№ 7. ИНФРАЧЕРВЕНИ И УЛТРАВИОЛЕТОВИ ЛЪЧИ.
Инфрачервени лъчи. Ултравиолетови лъчи. Място в спектъра на електромагнитните вълни. Източници и предпазване от вредно въздействие...

№ 8. РЕНТГЕНОВИ ЛЪЧИ.
Откриване на рентгеновите лъчи. Място на рентгеновите лъчи в спектъра на електромагнитните вълни. Получаване на рентгенови лъчи...

№ 9. ТОПЛИННО ИЗЛЪЧВАНЕ.
Разработките на Макс Планк – полагане на основите на квантовата Физика. Закон на Стефан-Болцман.Спектър на топлинното излъчване на абсолютно черно тяло. Закон на Вин....

№ 10. ЗАКОНИ ПРИ ТОПЛИННОТО ИЗЛЪЧВАНЕ.(УПРАЖНЕНИЕ)
В резултат на топлинното излъчване температурата на човешкото тяло бързо би спаднала, ако успоредно не протичаше и противоположният процес – поглъщане на електромагнитно лъчение. Експериментално е установено...

№ 11. ФОТОЕЛЕКТРИЧЕН ЕФЕКТ.
Откриване на фотоефекта. Изследване на фотоефекта. Волтамперна характеристика на фотоклетка. Приложение на фотоефекта....

№ 12. ФОТОНИ. ОБЯСНЕНИЕ НА ФОТОЕФЕКТА.
Човекът, който промени света. Фотони. Уравнение на Айнщайн. Обяснение на законите на фотоефекта...

№ 13. ВЪЛНОВИ СВОЙСТВА НА ЧАСТИЦИТЕ.
Какво предсказа дьо Бройл през 1923г.? Доказателство на хипотезата на дьо Бройл. Опит на Дейвидсън и Джърмър. Как да пресмятаме дължината на вълната на дьо Бройл?...


НАЙ-НОВО В БИБЛИОТЕКАТА
№ 6. ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА.
(.pdf)

Топлинни източници на светлина. Луминесцентни източници на светлина. Лазери. Свойства на лазерното лъчение...

№ 7. ИНФРАЧЕРВЕНИ И УЛТРАВИОЛЕТОВИ ЛЪЧИ.
(.pdf)

Инфрачервени лъчи. Ултравиолетови лъчи. Място в спектъра на електромагнитните вълни. Източници и предпазване от вредно въздействие...

№ 8. РЕНТГЕНОВИ ЛЪЧИ.
(.pdf)

Откриване на рентгеновите лъчи. Място на рентгеновите лъчи в спектъра на електромагнитните вълни. Получаване на рентгенови лъчи...

№ 9. ТОПЛИННО ИЗЛЪЧВАНЕ.
(.pdf)

Разработките на Макс Планк – полагане на основите на квантовата Физика. Закон на Стефан-Болцман.Спектър на топлинното излъчване на абсолютно черно тяло. Закон на Вин....

№ 10. ЗАКОНИ ПРИ ТОПЛИННОТО ИЗЛЪЧВАНЕ.(УПРАЖНЕНИЕ)
(.pdf)

В резултат на топлинното излъчване температурата на човешкото тяло бързо би спаднала, ако успоредно не протичаше и противоположният процес – поглъщане на електромагнитно лъчение. Експериментално е установено...

№ 11. ФОТОЕЛЕКТРИЧЕН ЕФЕКТ.
(.pdf)

Откриване на фотоефекта. Изследване на фотоефекта. Волтамперна характеристика на фотоклетка. Приложение на фотоефекта....

№ 12. ФОТОНИ. ОБЯСНЕНИЕ НА ФОТОЕФЕКТА.
(.pdf)

Човекът, който промени света. Фотони. Уравнение на Айнщайн. Обяснение на законите на фотоефекта...

№ 13. ВЪЛНОВИ СВОЙСТВА НА ЧАСТИЦИТЕ.
(.pdf)

Какво предсказа дьо Бройл през 1923г.? Доказателство на хипотезата на дьо Бройл. Опит на Дейвидсън и Джърмър. Как да пресмятаме дължината на вълната на дьо Бройл?...

 
 
   Петък, 04 Септември 2015    
   © ТРЯБВА ДА ЗНАМ   WEBSolution: AlbaTecnologies-BG  
Приятели: Смешни истории | Почивки | Смешни картинки